tiktok想搜擦边球搜什么

tiktok想搜擦边球搜什么

癖疾潮热渴饮冷,肚大青筋坚硬疼,内服消癖木香效,外贴红花膏最灵。里实须用茵陈汤,栀子茵陈生大黄,灯心为引水煎服,便利黄消体泰康。

当忌酒、面、生冷、果菜,不致再发。佐以袪毒行滞品,寒加温热御寒风,肿消肿出腐肉脱,新生口敛内托功。

脓血不尽,次日再煮,仍按旧孔再拔,治阴疮挤脓不受疼之良法也,勿忽之。若疮形红活高肿,十四日生脓属顺;若疮形紫黑,干枯坚硬,应期无脓属逆。

时痢者,乃痢疾时复感时气也,身热无汗,遍身疼痛,热为邪束,频作呕逆,须以仓廪汤散之,先解时邪,其痢自止。睡眠不宁,加黄柏、远志、枣仁。

痂落瘢紫黑与焦,毒热郁结未曾消,解毒芩连栀子蘖,加丹生地草金翘。 (松肌通圣散)荆芥羌活牛蒡子炒研防风紫草红花青皮当归赤芍紫花地丁蜂房山查木通引加芦□芫荽水煎服。

急投补虚收固之剂,或有生者。三黄四物汤,溃后六腑阳火烦热者宜之。

Leave a Reply